Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gastro2Day is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Gastro2Day, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gastro2Day is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.